Zachodniopomorskie Shorty'20

 

 


Zachodniopomorskie Shorty to 10 edycja konkursu filmów krótkometrażowych prezentujących produkcje i twórców związanych z województwem zachodniopomorskim. Tematyka i forma zgłaszanych produkcji jest dowolna,  mogą to być: fabuły, dokumenty, reportaże, making of, video art, animacje. Jedynym ograniczeniem jest czas trwania, który nie może przekroczyć 30 minut. Pokaz finałowy konkursu odbędzie się w czerwcu w ramach Szczecin Film Festival'19. Zwycięzca zostanie wybrany głosami publiczności i Jury.

Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 28.06.2020 r. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową drogą mailową na competition@seff.pl; lub na adres pocztowy: Stowarzyszenie OFFicyna, al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, Polska z dopiskiem "Zachodniopomorskie Shorty'19". Szczegóły odnośnie naboru znajdują się w Regulaminie konkursu Zachodniopomorskie Shorty'20.

Zgłoszenie filmu do konkursu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu konkursu Zachodniopomorskie Shorty'20 oraz informacji zawartych w formularzy zgłoszeniowym.


Produkcje filmowe można zgłaszać poprzez formularz dostępny poniżej.

 
 
Organizator
Stowarzyszenie OFFicyna
 
Dyrektor festiwalu
Bartosz Wójcik, Programme Director
Dana Jesswein, Managing Director
 
 

Menu

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o wypełnienie formularza. Pola zaznaczone "*" są obowiązkowe.


INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z Regulaminem konkursu Zachodniopomorskie Shorty'20 Szczecin Film Festival Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do możliwości prezentacji zgłoszonych produkcji również w Programie Towarzyszącym.


*
*
*
*
*
*

INFORMACJE TECHNICZNE:

Możliwość projekcji innych formatów niż podane powyżej musi być ustalone indywidualnie z organizatorem.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

*
*
*
*
*

Producent *

*
*
*
*

Koproducent/-ci

Zgłaszający (właściciel praw) *

*
*
*
*
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
*

Regulaminu konkursu Zachodniopomorskie Shorty'20

 1. 1. Do Zachodniopomorskich Short'ów dopuszczone zostaną filmy nieprzekraczające 30 minut, zgłoszone poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej festiwalu. Kopie wglądowe można również dostarczyć osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia OFFicyna (al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin) na płycie DVD, zewnętrznym dysku twardym, pen drive, lub w postaci linku do ściągnięcia na festival@seff.pl. Festiwal akceptuje formaty: MP4, MKV, MPEG, QuickTime, oraz DVD i BluRay Video. Można też przesłać link do filmu, np. Vimeo, YouTube itp. lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze. Zgłoszenie filmu w innym formacie niż wymienione należy skonsultować z organizatorem.

  2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 filmy.

  3. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 21.06.2020 r.

  4. Data produkcji nie może być wcześniejsza niż 01.01.2019 r.

  5. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. Poza tym tematyka i forma filmów jest dowolna.

  6. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów.

  7. Dodatkowo należy przesłać: krótkie streszczenie filmu (max. 90 słów); listę dialogową w języku angielskim i ewentualnie niemieckim (jeżeli istnieje); bio i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych); kadry z filmu (min. 3 sztuki); zdjęcie reżysera (min. 1 sztuka).

  8. Niespełnienie warunków w ust. 1- 7 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu

  9. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.

  10. Filmy będą prezentowane w ramach pokazu finałowego w Szczecinie w ramach Szczecin Film Festival'20, a wybrane produkcje podczas pokazów specjalnych SEFF on the Road w polskich i niemieckich miastach.

  11. Publiczność uczestnicząca w pokazie finałowym otrzyma kartę do głosowania z listą prezentowanych tytułów. Po prezentacji wszystkich tytułów odbędzie się głosowanie publiczności i powołanego przez organizatora jury, które wyłoni zwycięzcę.

  12. Zgłaszający wyraża zgodę na bezpłatną emisję filmu w ramach pokazu konkursowego Zachodniopomorskich Shortów oraz programu Szczecin Film Festival'20.

  13. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie fragmentów filmu do działań promocyjnych przeprowadzanych przez organizatora w ramach konkursu Zachodniopomorskie Shorty.

  14. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 3 min.) zakwalifikowanych filmów do działań promocyjno-informacyjnych festiwalu SEFF '20 (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).

  15. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o filmie i jego twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe, itp.).

  16. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.

  17. Zgłaszający powierza Organizatorowi prawo do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczy to informacji o osobach zawartych w formularzu zgłoszeniowym, zwłaszcza filmowców. Przetwarzane informacje dotyczą: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Organizator jest upoważniony do udostępnienia danych innym podmiotom w ramach własnych zobowiązań.

  18. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.

  19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Udostępnij: