Stanislav Bagdia

1997 – Urodzony w Witebsku na Białorusi.
2009 – Rozpoczął naukę w Szkole Artystycznej nr 1 w Witebsku.
2014 – Zakończenie szkoły średniej.
2015 – Absolwentka Liceum Plastycznego nr 1 w Witebsku.
2015 – Rozpoczął naukę fotografii w Państwowym Liceum Zawodowym nr 5 w Witebsku o kierunku instrumentarium.
2016 – Ukończenie V Państwowego Liceum Zawodowego w Witebsku o kierunku instrumentarium.
2016 – Rozpoczął studia z malarstwa sztalugowego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Homlu.
2019 – Ukończenie Homelskiej Państwowej Wyższej Szkoły Artystycznej. Praca dyplomowa „Daleko do wiosny”.
2021 – Przymusowa migracja do Polski. Studia Filmu Eksperymentalnego na Akademii Sztuki w Szczecinie.

Filmografia
2021 – 38 Rama (38 кадр). Krótki film.
2022 - Sny z lewego oka (Сны из левого глаза). Krótki film. Warsztaty kina eksperymentalnego. Doktor Hab. Hubert Czerepok, dr Magdalena Szymkov
2022 - Szkic egzystencjalny. Krótki film. Warsztaty form dokumentalnych. Doktor Małgorzata Mazur
2022 – Tramwaj. Krótki film.
2023 - Zimowe ptaki w grafice. Krótki film. Warsztaty form dokumentalnych. Doktor Małgorzata Mazur
2023 – Wylęgarnia (Wylęgarnia). Krótki esej filmowy. Znaleziono warsztaty projektowania materiałów filmowych i dźwięku. dr Magdalena Szymków, mgr Piotr Bruch
2023 – Szara krawędź. Krótki esej filmowy. Znaleziono warsztaty projektowania materiałów filmowych i dźwięku. dr Magdalena Szymków, mgr Piotr Bruch

Przeszłe wydarzenia

Filmy