West Pomerania Shorts - Blok 2

Szczecin Film Festival 2023: 21.10.2023, Saturday, 17:00
Kino Zamek, Korsarzy 34 (where is that?)
Blok tematyczny: West Pomerania Cinema '23

Films

Associated artists

how to get there

21.10.2023