Crossing Boundaries - Małgorzata Kozera

21.10.2023, Saturday, 15:00
Akademia Sztuki, pl. Orła Białego 2 (where is that?)
Blok tematyczny: The Boundaries of Cinema '23

Granice Kina eksplorować będą w 2023 zmaganie się z niebezpieczną chorobą (“Twarze Agaty”, laureat Złotego Lajkonika z Krakowa).

Films

Associated artists

how to get there

21.10.2023