SeFF Mini – Filmowe Lekcje Historii

Szczecin Film Festival 2021: 14.10.2021, Czwartek, 12:00
Dom Kultury Krzemień, (Gdzie to jest?)
Blok tematyczny: SeFF Mini '21 Festiwal Multimedialny Październik

W październiku, podobnie jak wcześniej w czerwcu, proponujemy nastolatkom tradycyjnie już nietypowe, niepokazujące podręcznikowej historii filmowe lekcje. Będą one spotkaniem dla młodzieży połączonym z projekcją filmu o tematyce historycznej i społecznej z zakresu polskiej kinematografii, w twórczy sposób odwołującym się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych. To wydarzenie z udziałem dziennikarki Małgorzaty Frymus łączyć będzie w sobie elementy prelekcji i wykładu. Będziemy pogłębiać umiejętności krytycznego myślenia, formułowania sądów i argumentacji. Wydarzenie dla młodzieży 13+ w DK Krzemień z przeprowadzone będzie z zachowaniem zaleceń Ministra Zdrowia.

     

     

Projekt współfinansowany z budżetu miasta Szczecin i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Mapka dojazdu:

Program na 14.10.2021