Masterclass Mini – Warsztaty z zakresu Nowych Mediów

Szczecin Film Festival 2021: 14.10.2021, Czwartek, 09:00
Dom Kultury Krzemień, (Gdzie to jest?)
Blok tematyczny: SeFF Mini '21 Festiwal Multimedialny Październik

Październikowy masterclass to spotkanie z reżyserką filmową Małgorzatą Frymus, na podstawie fi lmów której przekazana będzie wiedza nt. produkcji fi lmowej i nowych mediów jako narzędzi w promowaniu zachowań ekologicznych. Filmy pokazują zalesianie w Afryce (Senegal) i Europie (Włochy, Portugalia). Masterclass ukazuje fi lm jako narzędzie opowiadania o istotnych sprawach. Jak ważny jest las na pustynniejących terenach Afryki czy kamienistych zboczach Portugalii nikogo nie trzeba przekonywać, ale dopiero zobaczenie tego w fi lmie pozwala ten problem zrozumieć. Praca w trudnych warunkach (40-stopniowy upał, zimno i deszcz) utrudnia pracę na planie, ale dodaje obrazowi szczególnych walorów. Autorzy mają wieloletnie doświadczenie w dokumentach z działań zw. z ochroną środowiska. Masterclass w DK Krzemień z zachowaniem zaleceń Ministra Zdrowia.
 
     

     

     
 
 
Projekt współfinansowany z budżetu miasta Szczecin i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Filmy

Goście:

Mapka dojazdu:

Program na 14.10.2021