Wielka Zielona Ściana, Afryka – Afryce

Długość: 53’17”
Od 10 lat młodzi Afrykanie jadą w czasie swoich wakacji na pustynię sadzić drzewa.  W ciągu kilku  dni wiele hektarów pustynniejącej ziemi zamieniają5  w przyszły las.  Maleńkie rośliny dają nadzieję przyszłym pokoleniom na lepsze życie. 
Film opowiada o projekcie Wspólnoty Państw Sahelu i Sahary, wspieranej przez Unię Afrykańską, który ma na celu zatrzymanie pustyni. Po 10 latach i posadzeniu milionów drzew widać zmiany.  Hodowcy nie muszą już wędrować wiele kilometrów ze swoim bydłem by je nakarmić, rolnicy mogą obsiewać swoje pola i potem zbierać obfite plony, a gospodynie domowe sprzedawać innym nadwyżki warzyw i owoców z ogrodów wielofunkcyjnych. 
Z młodzieżą drzewa sadzili reżyserka Małgorzata Frymus i operator Łukasz Nyks .
 
 
 

Autorzy:

Projekcje